Lezingencyclus over de invloed van de EU en het EVRM op het Nederlandse bestuursrecht

Op de vrijdagen 31 januari 2014, 21 februari 2014, 21 maart 2014, 28 maart 2014 en 11 april 2014 zullen lezingen plaatsvinden waarin de invloed van het Europese recht (zowel EVRM als EU) op het Nederlandse bestuursrecht centraal staat. Deze lezingen worden gegeven in het kader van het mastervak Bestuursrecht in de Europese rechtsorde dat wordt verzorgd door de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

De uitgenodigde sprekers zijn allen werkzaam in de praktijk en experts op het terrein van de Europese beïnvloeding van het Nederlandse bestuursrecht.

Bij de lezingen zijn ook andere belangstellenden (studenten en medewerkers) van harte welkom! Aanmelding voor een lezing is mogelijk door uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de lezing een mailtje te sturen naar mw. J.E. van den Brink (j.e.van.den.brink@law.leidenuniv.nl).

De agenda voor de lezingen ziet er als volgt uit:

Programma:

• Vrijdag 31 januari 2014, 12.00 -13.00 uur (KOG B025):

De rechtspraktijk inzake de Wet Arbeid Vreemdelingen in het licht van artikel 6 EVRM

Mr. C.M. (Christien) Saris, advocaat bij Stibbe

• Vrijdag 21 februari 2014, 12.00 -13.00 uur (KOG B025):

De betekenis van het EU-recht voor decentrale overheden

Mr. Lisanne Vis-Boer, Europadecentraal

• Vrijdag 21 maart 2013, 12.00 -13.00 uur (STERW C104):

Prof. mr. G.P. (Gerda) van Duijvenvoorde, advocaat bij KPN en bijzonder hoogleraar

Telecommunicatierecht in Leiden

Doorwerking van het EU-recht in het telecommunicatierecht

• Vrijdag 28 maart 2014, 12.00 -13.00 uur (STERW C104):

De rol van de Nederlandse bestuursrechter in EU-perspectief

Mr. C.M. (Corinna) Wissels, staatsraad bij de Raad van State

• Vrijdag 11 april 2014, 12.00 -13.00 uur (STERW C104):

De invloed van het EVRM en het EU-recht op het vreemdelingenrecht in de praktijk

Mr. dr. M. (Marina) den Houdijker, rechtbank Rotterdam