Afscheidsrede Job Cohen – 30 november

Op vrijdag 30 november neemt prof. mr. dr. M. J. (Job) Cohen afscheid als Thorbeckehoogleraar. Wij zijn uitgenodigd voor zijn afscheidsrede! Het bijwonen van de rede levert een certificaatpunt op. De titel van de rede bedraagt ‘de 4e-D revisited’ en de rede vindt plaats op de Haagse campus van de Universiteit Leiden (Turfmarkt 99, Den Haag). De rede begint om 16:30 uur en wordt afgesloten met een borrel. Je kunt je via de via deze link aanmelden voor het bijwonen van de afscheidslezing. Stuur om in aanmerking te komen voor het certifcaatpunt ook een mail naar respub@law.leidenuniv.nl.