Jaaroverzicht Res Publica 2013-2014

1. Pubquiz – 1 november
2. Mastervoorlichting – 8 november
3. Lezing: De rol van de Eerste Kamer – 29 november
4. Lezing: Tuchtrecht in de praktijk – 13 december
5. Kerstborrel/ALV – 19 december

Kerstreces

6. Kantoorbezoek Stibbe – 29 januari
7. De Res Publica Tea Party – 6 februari
8. Rondleiding Eerste Kamer – 12 februari
9. Mastervoorlichting – 7 maart
10. Kantoorbezoek Geelkerken Linskens – 27 maart
11. Studiereis – 17 t/m 23 april
12. Stage en beroepenmiddag – 7 mei
13. College voor de Rechten van de Mens (activiteit bachelorstudenten) – 12 mei
14. Voorjaarslezing – 19 mei
15. Zittingdag Stibbe – 5 juni
16. Lustrum en eindejaarsactiviteit  – 6 juni
17. Istanborrel – 12 juni
18. Welkomstactiviteit Masterstudenten – 5 september
19. Constitutieborrel – 30 september