Terugblik: bezoek Afdeling Advisering Raad van State

Op 9 maart brachten we een bezoek aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. Dit bezoek sloot aan op het vak Wetgevingsvraagstukken. Na een toelichting op de werkzaamheden van de Afdeling is er in groepjes aan de beoordeling van een wetsvoorstel gewerkt. Het was zeer interessant om meer uitleg te krijgen over de adviesprocedure, aangezien we in het kader van de studie al vaak met de adviezen van de Afdeling in aanraking zijn gekomen. We hopen dan ook dat het bezoek de studenten beter voorbereid heeft op het tentamen.

Ter afsluiting kregen we een rondleiding door het prachtige paleis aan de Kneuterdijk.

Zie voor meer foto’s van het bezoek onze Facebookpagina