Foto’s

Bezoek aan het Ministerie van BZK – 26 oktober 2018

Certificaatuitreiking en eindejaarsactiviteit – 8 juni 2018

Studiereis Wenen & Bratislava – 25 t/m 19 april 2018

Carrièredag – 29 maart 2018

Bezoek Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 27 oktober 2017

Kantoorbezoek Geelkerken Linskens – 20 september 2017

 

 

Foto’s bestuursjaar 2014-2015

Foto’s bestuursjaar 2015-2016

Foto’s bestuursjaar 2016-2017