Gezocht: Studenttutoren

Voor het begeleiden van het tutoraat voor eerstejaars Bachelorstudenten die Leiden Law
Practices (LLP) volgen, zijn wij op zoek naar studenttutoren. Het is de taak van een
studenttutor om, samen met een docenttutor, een groep van ongeveer 30 studenten tijdens
de eerste periode van hun studie te begeleiden. In dat kader verzorgt u onder meer (de
voorbereiding van) LLP-bijeenkomsten en fungeert u als “vraagbaak”.

U wordt aangesteld in de functie van student-assistent, in de periode van 1 augustus 2014
tot en met 31 januari 2015 voor gemiddeld 3 uur per week.

Vereisten:
– u heeft uw propedeuse behaald en u bent derde- of ouderejaars student
Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Notarieel recht of Criminologie;
– u bent flexibel inzetbaar;
– u voelt betrokkenheid en affiniteit met de faculteit;
– u heeft goede communicatieve vaardigheden en u bent hulpvaardig;
– u kunt goed plannen, regelen en organiseren;
– u bent zowel aanwezig bij de LLP-bijeenkomsten met studenten als bij de
verplichte voorbereidingsbijeenkomsten die vanuit de faculteit worden
georganiseerd.

Goede studieresultaten strekken tot aanbeveling, evenals ervaring met het begeleiden van
studenten.

Alle studenttutoren krijgen een training ter voorbereiding op hun werk.

Uw sollicitatiebrief dient u samen met uw cv, cijferlijst en een recente pasfoto te zenden
aan het Secretariaat Moot Court, t.a.v. mevrouw S.L. Honig. Uw sollicitatiebrief dient
uiterlijk op maandag 14 april 2014 in ons bezit te zijn. Vermeld op de brief en de envelop
‘vacature studenttutoren’. U kunt uw sollicitatiebrief ook mailen naar
tutoraatllp@law.leidenuniv.nl onder de vermelding ‘vacature studenttutoren’.

Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen op dinsdagen en vrijdagen van
10.00u-12.00u bij:

Secretariaat Moot Court