Stageplaatsen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft drie stageplaatsen te vervullen:
1. Bij de Afdeling Wonen en Rijksdienst een onderzoek naar de diverse “woon”begrippen in verschillende wetten en de mogelijkheid tot uniformering daarvan;
2. Bij de Afdeling Constitutionele Zaken in de sfeer van grondrechten en/of institutionele staatsrechtvraagstukken;
3. Bij de Afdeling Staatsinrichting en Bestuur in het Awb cluster een onderzoek naar een geschillenprocedure tussen gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Wil je meer informatie over de inhoud van de stage en/of de lengte van de stage? Of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Peter.Stolk@minbzk.nl. Bij interesse gaarne een motivatie en een CV meesturen en aangeven voor welke stageplaats je graag in aanmerking zou komen.