Stageplaats Centrale Redactie PDC

De website denederlandsegrondwet.nl is in 2008 in het kader van het ‘Project Versterking Grondwet’ door de directie Constitutionele Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgezet. De centrale redactie van PDC heeft nu de mogelijkheid om die website up-to-date te brengen, inhoudende:
– een redesign;
– artikelsgewijze update (o.a. links naar nederlandrechtsstaat);
– actualisering thema’s/achtergrondartikelen;
– opnemen parlementaire behandeling vanaf 1983.

Zij zijn daarvoor op zoek naar een stagiair staatsrecht, die voor circa de helft van de tijd aan de Grondwetsite werkt en voor de andere helft aan de redactie van al hun sites wordt toegevoegd: Europa-nu, parlement.com en de MI-site. Zie voor een algemene beschrijving voor een redactiestagiair: http://www.pdc.nl/stage_redactie.

Interesse? Bij belangstelling kan er gesolliciteerd worden via een e-mail voorzien van een uitgebreid CV en motivatie naar Nicole Rutgers-Segers (n2105@pdc.nl), de stage-coördinator. Bij uitnodiging voor een gesprek wordt er een redactietoets afgenomen (is de kandidaat in staat om onder druk een nieuwsbericht van behoorlijk niveau (qua inhoud, stijl en spelling) voor één van de websites te maken op basis van een artikel)