• LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon

  • 12 februari Bezoek aan gemeente Amsterdam

  • 14 februari Diesborrel 

  • 18 februari Bezoek aan gemeente Den Haag

  • 6 maart Thorbecke-symposium en oratie mr. G. Boogaard 

  • 25 maart Carrièredag