top of page

Agenda 
                                    

1 september                            Opening Masterjaar 2023-2024
19 oktober                               After-tentamenborrel.
25 oktober                               Kantoorbezoek La Gro Geelkerken.
22 november                           Op de koffie.
4 december                             Najaarslezing door Wim Voermans. 
17 januari                                Bezoek aan de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen.
 

bottom of page